Deli XL en The FoodProfessor: Samen voor duurzame zorg

Deli XL en The FoodProfessor: Samen voor duurzame zorg

11-04-2017 | The FoodProfessor en Deli XL gaan intensief samenwerken op het gebied van foodservice voor zorginstellingen. Duurzame maaltijdconcepten, minder voedselverspilling en een compleet E-Learningprogramma zijn onze gezamenlijke speerpunten.

Duurzame maaltijdconcepten
Beide partijen gaan duurzame maaltijdconcepten op maat ontwikkelen: concepten die aansluiten op de behoefte van patiënten en cliënten en die tegelijkertijd bijdragen aan hoger patiënt en cliënten tevredenheid,lagere kosten en minder voedselverspilling. Zo lanceert Deli XL samen een nieuw maaltijdconcept voor ziekenhuizen tijdens de Zorgtotaal.

Waste management
Beide partijen gaan het Waste management programma inzetten in zorginstellingen en ziekenhuizen. Dit geavanceerde managementprogramma brengt de waste in uw organisatie nauwkeurig in kaart, van inkoop tot afval. Dit programma levert heldere stuurinformatie op en brengt eenvoudige, snel te realiseren oplossingen voor waste in kaart.

E-learning
Ook met training van personeel gaan Deli XL en The Food Professor samen optrekken. Zo hebben ze samen een compleet e-learningprogramma ontwikkeld ter ondersteuning van voedingspersoneel in de zorg. Het programma voorziet zorginstellingen in hun opleidingsbehoefte op het gebied van voeding: van dieetleer en HACCP tot gastvrijheid en voedseltrends.

Vakbeurs Zorgtotaal
Tijdens de opening van de vakbeurs Zorgtotaal (14-16 maart) bekrachtigen FoodProfessor Adrie Jongenelen en Jelmer de Ruiter van Deli XL hun samenwerking.Tijdens deze beurs vertellen wij u graag hoe wij u kunnen helpen in de genoemde onderdelen.

10 april 2017 - Netwerkbijeenkomst Green Deal Nederland op weg naar duurzame Zorg

10 april 2017 - Netwerkbijeenkomst Green Deal Nederland op weg naar duurzame Zorg

02-04-2017 | Op maandag 10 april organiseert de Green Deal Nederland op weg naar duurzame Zorg een inspirerende netwerkbijeenkomst voor alle aangesloten partijen. Doel is om de balans op te maken van anderhalf jaar Green Deal. Hoe ver zijn we in het realiseren van de ambitie, maar vooral, wat staat ons de komende anderhalf jaar nog te doen?

Milieu Platform Zorgsector is de initiator van deze Green Deal waar ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid haar handtekening onder zette. Stichting Diverzio is een van de partijen die de Green Deal ondertekende en committeert zich om mee te denken over een aanpak om het belang van een duurzame bedrijfsvoering zo goed mogelijk bij zorgaanbieders onder de aandacht te brengen.

Diverzio brengt onder andere relevante kennis en praktijkervaring in op het gebied van het voorkomen van voedselverspilling, duurzame inkoop en bereiding van duurzame, gezonde en betaalbare voeding in de zorg.

Programma
12.30-13.00 Inloop
13.00-13.45 Opening door dagvoorzitter (Janneke Timmerman, EZ) Ontwikkelingen Green Deal, resultaten en uitdagingen (Adriaan van Engelen, MPZ) 14.00-15.00 Parallelle deelsessies: Inspirerend energie besparen met de ‘Energy Trek' Voeding en voedselverspilling in de zorg Voorkomen van medicijnresten in water GGZ Eindhoven met Prime Advice en de Milieuthermometer Zorg aan de slag met duurzaam ondernemen
15.15-15.30 Presentatie Toekomstagenda (Eric Mimmel, Radboudumc) 15.30-16.00 Ondertekening Green Deal door nieuwe deelnemers
16.00-16.15 Bekendmaken winnende zorginstellingen Energy Treks
16.15-17.00 Borrel U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al aangemeld voor de Energy Treks?
De werkgroep Energie van de Green Deal Zorg start in het voorjaar van 2017 met zogeheten ‘Energy Treks’. Hierin gaan zorgorganisaties een jaar lang op expeditie om concreet invulling te geven aan de ambities op het thema energie. Tijdens de bijeenkomst op 10 april kunnen wensen, vragen, dromen, problemen of twijfels gepitched worden. De werkgroep Energie kiest vervolgens drie organisaties om de Energy Trek samen mee op te gaan pakken. Meer informatie over aanmelding en over de Energy Treks vindt u in deze infographic.

De succesvolle aanpak van 14 zorgorganisaties tegen voedselverspilling

De succesvolle aanpak van 14 zorgorganisaties tegen voedselverspilling

14-04-2016 | Veertien zorgorganisaties in de regio Friesland hebben in anderhalf jaar tijd mooie resultaten geboekt in het programma Duurzaam en Gezond aan tafel. Hun voedselverspilling is gedaald tot ver onder het landelijk gemiddelde, er wordt duurzamer ingekocht en de patiënten en cliënten geven het eten een hogere waardering. Ook het financiële plaatje is een stuk gezonder geworden. Stichting De Friesland, stichting Diverzio en Antonius Zorggroep kijken met trots terug op het project én met vertrouwen naar de toekomst.

Verschillende zorgorganisaties uit Friesland, Groningen en Noord-Holland Noord – ziekenhuizen, GGZ-instellingen en ouderzorg – hebben in een unieke samenwerking een belangrijke stap gezet in het duurzaam en gezond maken van hun maaltijdvoorziening. Dat konden zij doen in een programma gedragen door Stichting De Friesland (nauw verbonden met De Friesland Zorgverzekeraar), stichting Diverzio en de Antonius Zorggroep. Het programma bestond uit drie projecten:

- ‘Aan tafel’ bracht vrijwilligers bij Friese ouderen aan huis. Daar werd samen vers gekookt en gegeten. Zo werd de eetlust van de ouderen gestimuleerd en vereenzaming tegengegaan.
- Het Antonius Ziekenhuis in Sneek nam het voortouw in een project over smaaksturing. Door de smaakbeleving van oncologie-patiënten te verhogen, werd de eetlust bij deze groep bevorderd. Via kookworkshops werd dit fenomeen verder uitgedragen. Smaaksturing is een ideaal middel gebleken om ondervoeding bij deze patiënten te voorkomen.
- Om de maaltijdvoorziening binnen zorgorganisaties in zijn geheel aan te pakken en het eten en drinken op grondige wijze duurzaam en gezond te maken, namen veertien organisaties deel aan een programma van vier Masterclasses, opgezet en uitgevoerd door stichting Diverzio.

Masterclasses
De deelnemers aan de Masterclass Duurzaam en Gezond aan Tafel volgden een training, deelden kennis, proefden (letterlijk) van elkaars bekwaamheid en werkten aan verbetering van hun maaltijdvoorziening. De acties focusten rond vier punten: het terugdringen van de voedselverspilling, het verhogen van de maaltijdtevredenheid, het verduurzamen van de inkoop (met biologische, fair trade en streekproducten) en het beheersen van de kosten. Bij alle deelnemers werd hier draagvlak voor gecreëerd en werk van gemaakt. Dit is wat Diverzio noemt de ‘integrale aanpak’. Op alle gebieden begon men met het creëren van inzichten. Praktijkgericht onderzoek werd gevolgd door monitoring via het online Diverzio Dashboard. Aan de hand van de resultaten stelden de deelnemers verbeterplannen op en implementeerden deze. Daarbij werden de verbeterpunten structureel ingebed in de organisatie.

Resultaten die gezien mogen worden
Niet eerder werkten veertien zorgorganisaties in cure en care zo intensief samen op het gebied van duurzaam en gezond eten en drinken. Ze deden onderzoek, monitorden, verbeterden en zagen hun inspanningen beloond. De resultaten van al dat werk mogen gezien worden: de beoogde doelstellingen zijn gerealiseerd en overtroffen. De collectieve resultaten van het project stemmen tot gepaste trots. De voedselverspilling bij elf deelnemers is binnen een jaar ver onder het landelijk gemiddelde gebracht. Normaal gaat in de zorg 30 tot 40 procent van het eten in de afvalbak, bij de deelnemers van Duurzaam en Gezond aan Tafel ligt de gemiddelde score beneden de 20 procent en bij sommige deelnemers zelfs onder de 10 procent. Er zijn deelnemers die hun verspilling méér dan gehalveerd hebben. Bij alle deelnemende zorginstellingen is bovendien versneld werk gemaakt van een duurzame inkoop. De maaltijdtevredenheid is gestegen en alle zorginstellingen zijn ook bewuster naar de kosten van hun voedingsdienst gaan kijken. Dat heeft bij meerdere deelnemers geleid tot een daling van de integrale kosten. Voor tien zorgorganisaties geldt dat zij hun voedingsbegroting naar ‘positief’ hebben weten te brengen.

Versnelling van duurzame inkoop binnen 1 jaar
Het aandeel duurzaam eten & drinken (biologisch, fair trade, UTZ, Msc en streekproducten):
- 8 organisaties >10% duurzame inkoop eten & drinken,
- 4 organisaties >40% duurzame inkoop eten & drinken - 6 organisaties zijn zeer actief met regionaal inkopen.

Reduceren voedselverspilling
Landelijk gemiddelde: 30% – 40% van de bereide maaltijd beland in de afvalbak.
11 deelnemende organisaties onder het landelijk gemiddelde (minder dan 30%).
7 organisaties minder dan 20% voedselverspilling.
4 organisaties minder dan 10% voedselverspilling.

Deelnemers reduceren het afval met 1/5 tot zelfs 2/3 binnen 1 jaar (reductie waste van 19% tot 70%).
De reductie bij deze 14 organisaties in totaal: 100 ton afval minder per jaar.

Maaltijdtevredenheid is verbeterd
7 organisaties scoren zelfs zeer hoge maaltijdtevredenheid (75% tot >90% is zeer tevreden) Door integrale aanpak zijn er door kwaliteitsverbeteringen kosten bespaard en werkt men ook aan meer opbrengsten (o.a. via catering, restaurant, maaltijdservice). Hierdoor hebben 10 organisaties een positief bedrijfsresultaat / begroting van de maaltijdvoorziening.

Afronding
De afronding van het project Duurzaam en Gezond aan Tafel vond plaats op woensdag 6 april. De resultaten van het programma werden nader toegelicht door directeur Koen Nouws Keij van stichting Diverzio. De deelnemers aan de masterclasses kregen bovendien in feestelijke sfeer hun certificaten uitgereikt. Commissaris van de Koning voor Friesland John Jorritsma sprak bij deze gelegenheid over het belang van gezond en duurzaam eten en drinken in de zorg voor inwoners van zijn provincie. Directeur Marjan Minnesma van Urgenda – misschien wel hét boegbeeld van duurzaam Nederland – sprak over het voorop lopen en meebouwen aan een duurzame toekomst. Jelle Ferwerda, specialist gastronomie en gastvrijheid bij de Sint Maartenskliniek én voorzitter van Diverzio, praatte samen met zijn vakbroeder Thijs Geerdink van de Antonius Zorggroep over smaaksturing in de zorg, compleet met een proeverij.

Over de deelnemende organisaties
Er waren veertien deelnemende organisaties: Antonius Zorggroep, De Friese Wouden, GGZ Friesland, GGZ Noord-Holland Noord, Kwadrant Groep, Liante, De Noorderbrug, Leppehiem, Pi-Groep, Plantein (inmiddels Patyna), Omring, Stichting Vrijwaard, ZuidOostZorg en Zorgcentrum Het Bildt.

​Deze veertien organisaties vertegenwoordigen:
- 1 ziekenhuis, 10 ouderenzorg / thuiszorg en 3 GGZ-organisaties.
- Meer dan 20.000 medewerkers.
>150 locaties in meer dan 25 gemeenten.
>173.000 patiënten en
>45.650 cliënten per jaar.
>20 miljoen inkoop eten & drinken / jaar.

Via zorgkeukens van deze 14 organisaties worden er meer dan 12.000 maaltijden per dag bereid. Dit zijn meer dan 4,3 miljoen maaltijden per jaar.

Bron: tgthr.nl

Diverzio introduceert online dashboard

Diverzio introduceert online dashboard

24-03-2016 | Vanaf 6 april is een nieuwe online tool bereikbaar voor zorgorganisaties die verspilling willen aanpakken, hun maaltijd willen verduurzamen, de tevredenheid van hun eters verbeteren en de kosten in hun greep houden. Dat is het Diverzio Dashboard.

Met het nieuwe Diverzio Dashboard meten zorgorganisaties kosten, effect en verspilling van hun maaltijdvoorziening, identificeren ze verbeterpunten en voeren die uit. Het dashboard bevat een ondersteunende online omgeving, gevuld met vakinformatie, kant en klare enquêtelijsten voor collega’s en bewoners, informatie om personeel te instrueren bij metingen, complete formats voor een operationeel plan en een karrevracht aan handige info. Zoals tips voor duurzame inkoop. Of voor een goede financiële begroting. Uit het Dashboard rollen de gegevens in overzichtelijk vormgegeven, direct bruikbare grafieken. Dat maakt beslissen een stuk eenvoudiger.

In verhouding
Tools om voedselverspilling in kaart te brengen zijn er al. Maar meten is niet genoeg, vonden Jelle Ferwerda en Koen Nouws Keij, oprichters van stichting Diverzio. Zij zetten hun vakmanschap om in een online omgeving waarmee zorgorganisaties niet alleen meten, maar ook bepalen waar en hoe verbeterd kan worden én –heel belangrijk- om dat voor elkaar te krijgen. Diverzio-directeur Koen Nouws Keij: “Als je morgen je verspilling naar nul wil brengen, moet je geen eten meer serveren. Maar dat is natuurlijk geen optie. Het gaat in een goede maaltijdverbetering niet plat om verspilling meten. Maar altijd om hoe de aspecten van kosten, maaltijdwaardering, duurzaamheid en verspilling zich tot elkaar verhouden.”

Bewezen
Het Diverzio Dashboard is het resultaat van enkele jaren onderzoek en ontwikkeling. Koen Nouws Keij: “Een ‘proven concept’; we weten dat het werkt in de zorg. Een eerste versie maakten we twee jaar geleden voor een groep Nederlandse en Duitse instellingen en klinieken. Daarna hebben we er een groot en compleet instrument van gemaakt.”

Concreet verbeteren
Recent hebben 14 zorgorganisaties een jaar met het Diverzio Dashboard gewerkt in het Friese programma Duurzaam en Gezond aan Tafel. Zij hebben er schitterende resultaten mee behaald en presenteren die 6 april. Diverzio heeft nu de ambitie het dashboard op brede schaal in te zetten en er grote impact mee te realiseren. De stichting wil zeker 200 zorgorganisaties bereiken; zij kunnen nu van achter de eigen laptop aan de slag. Want dat de maaltijden in de zorg nog lekkerder, gezonder en duurzamer mogen, daar zal niemand het mee oneens zijn. Maar hoe? Daarop is nu een antwoord.

​Bron: Diverzio 

Vrijwaard toont lef en kiest voor ambachtelijke keuken

Vrijwaard toont lef en kiest voor ambachtelijke keuken

14-03-2016 | Lekker, gezond en duurzaam eten. Wat wil een mens nou nog meer? Bij Vrijwaard in Den Helder hebben ze dat begrepen. De Noord-Hollandse zorgorganisatie heeft de afgelopen periode het keukenproces stevig onder handen genomen. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van gastvrijheid, beleving en kwaliteit van de maaltijd. Tevens heeft men forse kostenbesparingen gerealiseerd gecombineerd met méér dan een halvering van de voedselverspilling. Vrijwaard is klaar voor de toekomst.

Vrijwaard stond enkele jaren geleden op een tweesprong: kiezen voor meer kant-en-klaar maaltijden of investeren in de eigen keuken. In samenwerking met stichting Diverzio, die zich inzet voor duurzaam en gezond eten en drinken in de zorg, werd voor de tweede optie gekozen. Zo toonde Vrijwaard het lef om de regie in eigen hand te nemen en de zaken anders aan te gaan pakken. Dat past ook bij de ambitie, om bewoners en cliënten in Den Helder en omgeving gezond ouder te laten worden. Eten en drinken spelen daarbij een prominente rol. Bij het aanpassen van het keukenproces is terdege rekening gehouden met de wensen en behoeften van gasten, bewoners en de cliëntenraad. Bestuurder Coert Veenstra: ‘Eten en drinken vormen voor veel bewoners het hoogtepunt van de dag. Zij zijn onze gasten en dan moeten we dus ook inspelen op hun wensen.’

Ambachtelijke keuken
Onder het motto gezond, smakelijk, dichtbij en duurzaam ging Vrijwaard voor het behoud van de eigen keuken en daar in te investeren. Zo ontstond een ambachtelijke keuken, waarin op een hele nieuwe manier wordt gewerkt. De manier van bereiden is veranderd, de maaltijden worden op een andere manier opgemaakt en aangeboden en in het menu (Menu van de Chef) wordt volop gebruik gemaakt van de lekkerste verse seizoensproducten. Daarmee is Vrijwaard onderscheidend, niet alleen in de regio Noord-Holland Noord, maar ook landelijk. ‘De voedingsdienst van Vrijwaard heeft zich volledig ingezet om de gastvrijheid, beleving en kwaliteit van de maaltijd te verbeteren. De voedselverspilling is ongekend snel gereduceerd; méér dan gehalveerd binnen 1 jaar’, stelt een trotse gastvrijheidscoach Ivar Borst. ‘Door een integrale aanpak zijn we gastgerichter en efficiënter gaan werken. Er kon hiermee bovendien bespaard worden aan de kostenkant’.

Volgende stap
Vrijwaard maakt volop werk van de volgende stap. Daarbij wordt sterk ingezet op beleving van onder andere geur, smaak en kleuren. Zo zullen bijvoorbeeld de soepen en desserts in de restaurants vanaf een serveerwagen aan tafel persoonlijk worden aangeboden en naar wens en smaak bereid. Het percentage regionale producten gaat nog verder omhoog. Op dit moment worden er dagelijks 400 maaltijden bereid waarbij Vrijwaard de ambitie heeft nog meer klanten in de wijk te gaan bedienen met de Maaltijdservice Thuis. Diverzio roemt de manier waarop de koks en medewerkers van Vrijwaard de nieuwe visie hebben omarmd. Directeur Koen Nouws Keij: ‘Door de hele organisatie heen is lef getoond. En dat in een periode waarin het op veel plaatsen met minder moet. Vrijwaard doet het op eigen kracht, met veel draagvlak én met sterke partners. Zo laat men zien dat er met minder ook méér kan in de zorg en dat gezond en duurzaam eten meer oplevert dan het kost.’

Ziekenhuis Gelderse Vallei test gezondheid bezoekers

Ziekenhuis Gelderse Vallei test gezondheid bezoekers

24-01-2016 | EDE - Ziekenhuis Gelderse Vallei test de gezondheid van bezoekers op de gratis vitaliteitsmeting op dinsdag 2 februari of 15 maart. In de centrale hal organiseert Ziekenhuis Gelderse Vallei bij de infotheek een ‘Vitaliteitsmeting’.

Tussen 13.00 uur en 15.00 uur geven zorgverleners informatie over (het voorkomen van) hart- en vaataandoeningen en de rol van gezond eten en bewegen daarbij. Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen hun bloeddruk laten meten, hun BMI laten bepalen en onderzoeken of zij voldoende bewegen.

Tussen voeding, bewegen en hart- en vaatziekten bestaat een groot verband. Het ziekenhuis wil graag haar kennis en deskundigheid beschikbaar stellen aan een groot publiek. Daarom geven onder andere medewerkers van de afdelingen diëtetiek, cardiologie en hartrevalidatie informatie over (het voorkomen van) hart- en vaataandoeningen. Ook wordt het belang van goede voeding toegelicht. Tijdens de vitaliteitsmeting zijn medewerkers van de afdeling fysiotherapie aanwezig om te kijken naar de vitaliteit. Ook kan men onderzoeken of men dagelijks voldoende beweegt.

In januari, februari en maart staat in de infotheek het thema ‘Hart en bloedvaten... houd ze gezond’ centraal. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één bij vrouwen en doodsoorzaak nummer twee bij mannen in Nederland. Hart- en vaatziekten hebben veel te maken met de manier van leven. Het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten kan verkleind worden door te stoppen met roken, gezond te eten en voldoende bewegen. Daarnaast is het belangrijk stress zoveel mogelijk te vermijden en te streven naar een gezond lichaamsgewicht. 

Infotheek
Met de infotheek in de centrale hal draagt het ziekenhuis bij aan meer kennis over voeding, gezondheid en ziekte. In januari, februari en maart is er veel informatie te vinden over ‘hart en bloedvaten… houd ze gezond’. Ook zijn er allerlei activiteiten. Op 2 februari en 15 maart 13.00 uur tot 15.00 uur is dat een speciale Vitaliteitsmeting.

Bron: Barneveld Vandaag

Britse ziekenhuizen leggen heffing op suiker

Britse ziekenhuizen leggen heffing op suiker

18-01-2016 | De Britse openbare ziekenhuizen gaan in de instellingen een heffing leggen op voedsel en snacks waarin veel suiker zit. Dat heeft het hoofd van de nationale gezondheidszorg (NHS) gezegd tegen de krant The Guardian.

Met het plan wil de NHS de strijd aanbinden met de ,,nationale suikerverslaving'' die steeds meer mensen ongezond maakt, zei Simon Stevens. Hij roep de regering op om radicale maatregelen te nemen tegen ernstig overgewicht. Zo zouden voedselbedrijven gedwongen moeten worden om suiker uit hun producten te laten.

De ziekenhuizen gaan meer rekenen voor drankjes en eten met veel suiker, zodat medewerkers, patiënten en bezoekers ontmoedigd worden om die te kopen. De NHS is de eerste publieke organisatie die belasting gaat heffen op suikers.

De organisatie verwacht er jaarlijks omgerekend 26 tot 53 miljoen euro mee te verdienen en dat de 1,3 miljoen medewerkers er gezonder van worden.

Zonder ingrijpende maatregelen dreigt de NHS overspoeld te worden door patiënten met ernstig overgewicht en bijbehorende problemen, zoals type 2-diabetes. "Het gaat niet alleen over de gezondheid van de mensen in dit land en van onze kinderen. Het gaat ook om de houdbaarheid van de NHS zelf.''

Slecht voedsel is de belangrijkste oorzaak van aandoeningen die te maken hebben met een levensstijl. Stevens: ,,Roken doodt nog altijd meer dan 80.000 mensen per jaar, roken is nog steeds een enorm probleem. Maar het blijkt dat onze voeding de koploper is geworden.''

Bron: telegraaf

Smaak als medicijn?

Smaak als medicijn?

05-01-2016 | Een leverancier van verse maaltijden vertrouwde mij laatst toe dat in de afgelopen jaren de prijs omlaag was gegaan van iets boven de zes euro naar een bedrag onder de drie euro. Eten wordt gezien als kostenpost waar je op kunt bezuinigen. En het kan!

De vraag is alleen: ‘ten koste van wat?’ Want dat mag duidelijk zijn: alle waar is naar zijn geld; hoe minder het kost, hoe minder je krijgt. In het geval van voeding is er dan wel een probleem: wat we kwijtraken is vaak onmeetbaar en onzichtbaar. Een volgende vraag is ‘hoe lossen we het op’.

De kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit. De logische impuls is om te zoeken naar mogelijkheden om te bezuinigen. In de bedrijfseconomie maakt men onderscheid in kosten en investeringen. Het kijken naar kosten is nuttig als ze onnodig hoog zijn of als er niet efficiënt gewerkt wordt. Er is een grens aan. Als je dan nog doorgaat met kostenverlagingen dan gaat dat ten koste van kwaliteit. Investeren doe je in principe om er beter van te worden. De uitgave in geld is meestal in eerste instantie hoger, maar dat verdien je terug, waardoor je uiteindelijk beter af bent.

Onze cellen zijn opgebouwd uit hetgeen je eet. Je bent dus letterlijk wat je eet. Als er weinig kwaliteit binnenkomt, dan is het resultaat te voorpellen. Volgens mij is het dus alleszins de moeite waard om aandacht te besteden aan de kwaliteit van de voeding. Mensen die goed eten voelen zich beter, zijn gelukkiger en herstellen sneller na een medische ingreep. Je mag het ook omdraaien: mensen die slecht eten, worden eerder ziek en herstellen langzamer of niet meer. Gelukkig blijkt dat nu ook uit onderzoek, voor degenen die het gezonde verstand niet meer vertrouwen.

Er is daarom alle reden om smaak serieus te nemen. Er is de laatste jaren veel meer bekend geworden en smaak blijkt veel minder persoonlijk dan altijd is gedacht. Het is nuttig om onderscheid te maken in smaak en proeven. Iets heeft smaak en mensen proeven. Op smaakgebied zijn bijvoorbeeld de Culinaire Succesfactoren ontwikkeld. Een geheel van eigenschappen waarvan we weten dat mensen die lekker vinden. Bovendien zijn er de zogeheten smaakstijlen ontwikkeld die het mogelijk maken om de smaak aan te passen aan de voorkeuren van mensen. Naarmate je meer van smaak en proeven weet, is het steeds beter mogelijk om maaltijden aan te bieden die aansluiten bij de persoonlijke voorkeur van mensen.

Dat lijkt misschien nog abstract, maar op basis van de smaakstijlentheorie zijn er nu speciale melanges van voornamelijk kruiden en specerijen samengesteld die gemakkelijk aan gerechten kunnen worden toegevoegd en dan richting geven aan de smaak. De melanges zijn op kleine schaal getest in het Radboud en de eerste reacties zijn bijzonder positief. Patiënten eten beter en hebben een hogere waardering voor de maaltijd. Een bijkomend voordeel is dat de smaakstijlenmelanges ook dieetmaaltijden smakelijker maken. Ze bevatten bovendien geen zout, waardoor ook op een natuurlijke wijze een aanzienlijke natriumreductie wordt bereikt. We zijn graag bereid om nadere informatie te verstrekken.

Dr. Peter Klosse, lector Gastronomie Maastricht
​Marc Veltman, smaakdeskundige Puur Veltman

Van voedselverspilling naar (meer)waarde van voeding in de zorg

Van voedselverspilling naar (meer)waarde van voeding in de zorg

24-11-2015 | De acht Universitaire Medische Centra in Nederland werken sinds 2014 samen aan de reductie van voedselverspilling in het doorbraakproject ‘Samen de spil in voedsel-verspilling’.

De gezamenlijke ambitie is om de besparingen uit het reduceren van voedselverspilling te investeren in duurzame & gezonde voeding. Elke bespaarde euro levert zo maatschappelijke winst op. De UMC’s dragen deze visie uit naar de sector.

​Op 18 november organiseerden de UMC’s een gezamenlijke workshop om met deze thema’s aan de slag te gaan, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De komende periode zullen de diverse UMC’s de opgedane kennis vertalen naar een eigen, specifiek actie programma dat optimaal aansluit bij de individuele situatie.

Voedselverspilling in ziekenhuizen en zorginstellingen is gemiddeld hoog, tot wel 40 à 60% bij warme maaltijden. Nederland wil zich tijdens het EU voorzitterschap volgend jaar sterk maken om verspilling in 2030 te hebben gehalveerd.

De UMC’s realiseren zich dat gezonde voeding en een goed eetpatroon voor, tijdens en na een behandeling een bijdrage levert aan positieve gezondheid en uiteindelijk het verlagen van de integrale zorgkosten. Zij nemen hun rol om de zorgsector te informeren over het belang van reductie van voedselverspilling èn de mogelijkheden om de besparingen die hieruit voortvloeien te investering in duurzame en gezonde voeding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande projectcoördinatoren:

UMC Utrecht, Leonie Braskamp | 06-27744272 | l.j.braskamp@umcutrecht.nl ​

ConsumerView, Guido Meijer | 06-11923077 | guido.meijer@consumerview.net

Kabinet zet succesvol gezondheidsbeleid door

Kabinet zet succesvol gezondheidsbeleid door

04-12-2015 | De komende jaren blijft het kabinet onverminderd inzetten op het bevorderen van gezondheid van mensen waarbij preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak centraal staan. Dat staat in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 waar de ministerraad mee heeft ingestemd.

De afgelopen jaren zijn verschillende programma’s ingezet om de gezondheid van Nederlanders te bevorderen. Denk daarbij aan de inzet op een groter aanbod van gezonde voeding, Sport en Bewegen in de buurt, het stimuleren van de gezonde school waar ook de kinderopvang in 2016 mee aan de slag gaat en de samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, scholen etc. in het Nationaal Programma Preventie: ‘Alles is gezondheid’. Ook de gezonde leefomgeving, gezond werken en preventie in de gezondheidszorg zijn van belang.

​Uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning, die als basis dient voor het gezondheidsbeleid, blijkt dat het goed gaat met onze gezondheid. De levensverwachting is de afgelopen 10 jaar sterk gestegen en een aantal trends in leefstijl is niet langer ongunstig, hoewel er nog grote uitdagingen zijn. Ook binnen de zorg komt steeds meer aandacht voor preventie. De huidige ontwikkeling in de gezondheid van Nederlanders geeft dan ook geen aanleiding grote beleidswijzigingen door te voeren maar juist krachtig door te gaan op de ingeslagen weg.

Voor het kabinet zijn gemeenten een belangrijke partner binnen het gezondheidsbeleid. Gemeenten geven in hun lokale nota’s gezondheidsbeleid invulling aan het landelijke kader.

Bron: Rijksoverheid

Richtlijnen goede voeding 2015 van de gezondheidsraad

Richtlijnen goede voeding 2015 van de gezondheidsraad

04-11-2015 | Een verschuiving in de richting van een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon is bevorderlijk voor de gezondheid. Ook vermindering van de consumptie van suikerhoudende dranken is van belang. Goede alternatieven zijn thee en gefilterde koffie zonder suiker en ook water. Dat is de kern van het advies Richtlijnen goede voeding 2015, dat de Gezondheidsraad op 4 november heeft aangeboden aan de minister van VWS en de staatssecretaris van EZ.

In dit advies heeft de commissie Richtlijnen goede voeding 2015 conclusies uit 29 achtergronddocumenten over het verband tussen voedingsstoffen, -middelen en -patronen en het risico op veelvoorkomende chronische ziekten geïntegreerd. De werkwijze die de commissie bij het opstellen van de achtergronddocumenten heeft gehanteerd staat uitgebreid beschreven in het achtergronddocument Werkwijze van de commissie Richtlijnen goede voeding 2015.

Het advies in het kort
In dit advies zet de Gezondheidsraad op een rij welke voedingsmiddelen en -patronen leiden tot gezondheidswinst. Daartoe heeft de raad de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen voeding en chronische ziekten systematisch beoordeeld.

Op basis hiervan zijn de nieuwe Richtlijnen goede voeding geformuleerd:
• Eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon conform de onderstaande richtlijnen • Eet dagelijks ten minste 200 gram groente en ten minste 200 gram fruit
• Eet dagelijks ten minste 90 gram bruin brood, volkorenbrood of andere volkorenproducten
• Eet wekelijks peulvruchten
• Eet ten minste 15 gram ongezouten noten per dag
• Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt
• Eet een keer per week vis, bij voorkeur vette vis
• Drink dagelijks drie koppen thee
• Vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten
• Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte margarine, vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën
• Vervang ongefilterde door gefilterde koffie
• Beperk de consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees
• Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken
• Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag
• Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag
• Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig, behalve voor mensen die tot een specifieke groep behoren waarvoor een suppletieadvies geldt.

Bron: gezondheidsraad

Met goede voeding korter verblijf in het TweeSteden ziekenhuis

Met goede voeding korter verblijf in het TweeSteden ziekenhuis

18-07-2015  | Patiënten van wie ondervoeding goed wordt aangepakt, liggen bijna twee dagen korter in het ziekenhuis. Het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg heeft dat geconcludeerd na een verbeterde aanpak van mensen die binnen komen met ondervoeding. 

Het ging in 2012 om ruim achttienhonderd patiënten in de categorie ernstig ondervoed. Mensen die met kanker, ziekten aan het maag-darmkanaal of longziekten binnenkomen of ouderen leiden vaak aan ondervoeding als ze in een ziekenhuis worden opgenomen.

Dat is niet per se de reden van de opname, wel een bijverschijnsel van hun ziekte. In 2007 is het TweeSteden gestart met het screenen en behandelen van ondervoeding. Een patiënt die binnen vier dagen voldoende eiwitrijk voedsel heeft gegeten, ligt gemiddeld bijna twee dagen korter in het ziekenhuis dan zonder deze specifieke aandacht voor voeding.

Dat is uit een eigen analyse gebleken van de patiëntgegevens. Voor het TweeSteden betekent deze nieuwe aanpak een forse bezuiniging. Niet alleen in opnamekosten, ook is minder antibiotica nodig als ondervoeding goed wordt aangepakt, aldus het ziekenhuis.

Voor het TweeSteden is de aanpak van ondervoeding een speerpunt geworden. Lukte het in 2008 nog maar om 19 procent van het aantal ondervoede patiënten weer goed op de been te krijgen. Dit jaar krijgt maar liefst 58 procent van de mensen binnen een termijn van vier dagen genoeg eiwitrijk voedsel binnen.

Bij kinderen liggen de percentages nu nog lager. Dat komt vooral omdat daarvoor een ander model wordt gehanteerd. De diëtisten van het TweeSteden ziekenhuis gaan die procedure nu aanpassen.

Bron: TweeStedenziekenhuis

Gelre Ziekenhuizen verspilt helft minder voedsel

Gelre Ziekenhuizen verspilt helft minder voedsel

17-07-2015 | Gelre Ziekenhuizen heeft de voedselverspilling in een half jaar tijd met de helft verminderd. Dit is een gevolg van een nieuw maaltijdconcept, waarmee de instelling sinds december vorig jaar werkt.

Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Food & Biobased Research. Naast een halvering van de voedselverspilling, is de inname van voedsel per patiënt verbeterd en zijn de patiënten meer tevreden over de aangeboden maaltijden.

Gelre Ziekenhuizen, met vestigingen in Zutphen en Apeldoorn, stapte in december 2014 over op het Roomservice à la carte-systeem van Chef Martin. Hiermee kiezen patiënten dagelijks, kort voordat ze gaan eten, een gerecht uit zestien gerechten op een menukaart.

Ruime keuze
De gerechten variëren van Hollandse kost tot wereldgerechten. Bovendien is er ruime keuze in dieetmaaltijden en maaltijden voor mensen met kauw- en slikproblemen. Omdat de tijd tussen het bestellen van de maaltijden en de daadwerkelijke consumptie veel korter is dan voorheen, hoeven geen overtollige maaltijden meer worden weggegooid. De patiënten eten bovendien meer, omdat ze meer keus hebben, schrijft het ziekenhuis.

35 procent verspild
Tot voor kort werkten de twee ziekenhuizen met een conventioneel systeem, gebaseerd op centrale keukens. Maaltijden werden in de keuken samengesteld en patiënten moesten ’s ochtends al hun warme maaltijd bestellen.

In de praktijk kwam het volgens de zorginstelling vaak voor dat een patiënt ’s avonds geen zin meer had in het gerecht dat hij ’s ochtends had besteld. Ook gebeurde het dat een patiënt later op de dag werd ontslagen of een ander dieet kreeg voorgeschreven. Hierdoor werd 35 procent van de maaltijden niet geconsumeerd en weggegooid.

Volgens Marcel van Walraven, manager Hotel Gelre Ziekenhuizen, heeft de invoering van het nieuwe, duurzamere maaltijdconcept niet alleen geresulteerd in minder verspilling. “Het levert ook een aanzienlijke besparing op”, zegt hij in een persbericht.

“In totaal hebben de ziekenhuizen in het afgelopen half jaar € 600.000 bespaard op materiële en personele uitgaven.De investeringen vooraf verwacht Gelre Ziekenhuizen binnen drie jaar terug te verdienen.

Bron: Duurzaambedrijfsleven.nl
Bron afbeelding: Mila Sample

Dieet voor ondervoede patiënten levert grote besparing op.

Dieet voor ondervoede patiënten levert grote besparing op.

01-06-2015 | De behandeling van ondervoede ziekenhuispatiënten door diëtisten levert een grote kostenbesparing op.

​Bij oudere patiënten kan de besparing oplopen tot 78 miljoen euro per jaar. Bij patiënten met maag- of darmkanker kan 4 tot 42 miljoen euro worden bespaard en bij mensen met hoofd- en halskanker is dat 1,5 tot 3,8 miljoen. SEO Economisch Onderzoek heeft dat berekend in opdracht van diëtisten in academische ziekenhuizen en de vereniging van diëtisten.

Persoonlijk dieet
Ziekenhuispatiënten die een dieet volgen dat op hun situatie is aangepast, vinden dat ze een betere kwaliteit van leven hebben. Daarnaast blijkt dat er minder ondervoede ouderen vallen als ze door een diëtist zijn behandeld. Ondervoeding leidt tot een langer verblijf in het ziekenhuis, extra behandelkosten en sneller overlijden. Die kosten komen voor rekening van de belasting- en premiebetaler.

Vergoeding
De behandeling door diëtisten levert de maatschappij dus veel op, maar kost de ziekenhuizen geld. Dat komt doordat voor de ziekenhuizen de kosten van de diëtisten bovenop de behandelkosten komen, terwijl de vergoeding niet stijgt. ​

​​De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek is dan ook dat er voor ziekenhuizen een financiële prikkel moet komen om diëtisten vaker​in te zetten. Dat moet lopen via het systeem van vergoedingen. 

Bron: NOS 

Doorbraakproject: samen werken aan minder voedselverspilling.

Doorbraakproject: samen werken aan minder voedselverspilling.

Aanleiding
Metingen in diverse ziekenhuizen laten zien dat de verspilling in de sector hoog is en het besparingspotentieel aanzienlijk. In situaties waar traditioneel wordt gekookt en vooraf geportioneerd op prognose lijkt de bandbreedte zich te bewegen tussen 35 en 55% van het totaal aantal kilo’s van de warme maaltijden voor patiënten bij nulmetingen. In Ziekenhuizen is de verspilling bij de patiënten het hoogst. De gesteldheid van de patiënt is mede van invloed op de eetlust. Dit maakt dat de mogelijke oplossingen niet altijd gelijk zijn.

Doorbraakproject
In overleg met en mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken is reductie van voedselverspilling binnen de zorg benoemd als ‘doorbraakproject’, bestaande uit twee deeltrajecten: de 8 UMC’s in Nederland werken samen aan reductie van voedselverspilling en gelijktijdig loopt er een traject voor perifere ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio Rijnmond. De beide trajecten stemmen onderling af.

Eerst worden er nulmetingen gedaan in elke instelling om de mate van verspilling in kaart te brengen. Vervolgens worden verbeteracties ingezet waarbij de instellingen onderling afstemmen en van elkaar kunnen leren. Hiertoe worden workshops georganiseerd. Daarna volgt er een effectmeting om de resultaten van de ingezette acties te bepalen. De bedoeling is om vervolgens jaarlijks een effectmeting te doen.

​Er wordt onder meer bekeken of revenuen die kunnen worden bereikt door reductie van verspilling van voedsel in het proces kunnen worden ingezet voor verbeteringen van kwaliteit van voedingsprocessen of de voeding voor patiënten.

Campagne
Na het eerste kwartaal van 2015 zal deze aanpak en de opgedane kennis worden vertaald in een campagne naar de gehele zorgsector om deze met behulp van bruikbare informatie en handvatten te stimuleren de reductie van voedselverspilling actief op te pakken.

Projectpartners
Gedurende dit traject worden de 8 UMC’s begeleid door ConsumerView en de Wageningen Universiteit (Food & Biobased Research). DCMR Milieudienst Rijnmond en Stichting Diverzio verzorgen het traject in de regio Rijnmond.

Het UMC Utrecht is penvoerder voor het gehele Doorbraakproject.

Effecten nieuwe maaltijdservice Máxima Medisch Centrum.

Effecten nieuwe maaltijdservice Máxima Medisch Centrum.

23-04-2015 | MMC bereidt sinds 2009 zelf geen maaltijden meer. Dutch Meal Components (DMC) Maaltijdservice is de leverancier van maaltijdcomponenten. Voedingsassistenten komen met speciale maaltijdwagens (zogenaamde ‘regenereerwagens’) op de afdelingen zodat patiënten ter plekke kunnen beslissen waar ze zin in hebben en hoeveel ze willen eten.

Dit nieuwe concept sluit aan bij een gezond en duurzaam voedselpatroon. Het maaltijdconcept heeft geleid tot diverse positieve effecten. Spectaculair is de beperking van voedselverspilling. Voorheen belandde 36 tot 48% van de maaltijden in de prullenbak, tegenwoordig is dat nog maar 2.2%.

Lees hier het Rapport MMC

Rapport ‘Reductie voedselverspilling in het Rijnland Ziekenhuis'

Rapport ‘Reductie voedselverspilling in het Rijnland Ziekenhuis'

23-04-2015 | De rol van voedsel in ziekenhuizen is de laatste jaren toegenomen. Niet alleen in relatie tot de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de patiënt, maar ook met betrekking tot duurzaamheid.

In dat kader heeft het ministerie van EL&I een opdracht uitgezet enerzijds om te kijken hoeveel derving er is bij bepaalde ziekenhuisconcepten en anderzijds om een structuur aan te reiken, waarmee ziekenhuizen inzicht kunnen krijgen in de hoeveelheid voedselverspilling in de eigen situatie en de processen waar die plaatsvindt.
In het Rijnland Ziekenhuis wordt gemiddeld per dag ongeveer 39 kg voedsel weggegooid. Het ziekenhuis heeft momenteel nog een traditionele keuken, maar zal binnenkort op een nieuw concept overgaan: At Your Request. De huidige voedselverspilling is als volgt onderverdeeld: portioneren in de grootkeuken 16 kg maaltijdresten en retourmaaltijden elk ongeveer 11,5 kg. Merk op dat het vergelijken tussen ziekenhuizen alleen gedaan kan worden als het teruggerekend wordt naar patiëntniveau en het concept hetzelfde is.
Er is een generiek processchema gemaakt waarbinnen de meeste ziekenhuisconcepten passen.Grosso modo zijn er maar 5 echte variaties, wanneer we kijken naar de processen, wie ze uitvoert en wanneer ze plaatsvinden. Alhoewel er feitelijk nog maar twee concepten echt zijn gemeten, is er op basis van gezond verstand al een indicatie gegeven per concept waar de meeste derving te verwachten is. Later dit jaar, ruim nadat het nieuwe concept At Your request is ingevoerd, zal in het Rijnland ziekenhuis opnieuw een meting worden verricht ten aanzien van de voedselverspilling.
Lees hier het rapport ‘Reductie voedselverspilling in het Rijnland Ziekenhuis’

Geen voedselverspilling in het Maasziekenhuis

Geen voedselverspilling in het Maasziekenhuis

17-04-2015 | Weekblad Facilitair interviewde Ben Coenen (unithoofd Maaltijd en Catering) bij Pantein over het unieke voedingsconcept van het Maasziekenhuis:

Voedselverspilling in de zorg. Wat is er al niet over gezegd en geschreven? Op allerlei manieren wordt getracht om de hoeveelheid voedsel die in ziekenhuizen in de vuilnisbak verdwijnt terug te dringen. In Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer kent men die problemen niet. Daar werkt unithoofd Maaltijd en Catering Ben Coenen al vier jaar met een systeem, dat hem verzekert van 0 procent waste in de keuken. ‘Patiënten eten hier wat ze lekker vinden.’
Van zijn werkweek besteedt Ben Coenen 12 uur aan het eten en drinken in het in april 2011 geopende ziekenhuis. De rest van zijn tijd is hij actief voor tien zorgcentra onder de vlag van Pantein. Dat hij zijn zaken in het ziekenhuis met anderhalve dag afkan, dankt de voormalig horecaondernemer aan de perfecte basis, die hij er wist te leggen. Daarbij kreeg hij alle vertrouwen vanuit de organisatie. Zo kreeg hij het voor elkaar dat er werd afgezien van één centrale keuken. In plaats daarvan kwamen er bescheiden keukentjes op de tweede, derde en vierde etage van het ziekenhuis. ‘Die zijn elk 34 vierkante meter groot. Daar wordt de afwas gedaan, worden de goederen ontvangen en is een open keuken gecreëerd.’
Voor het zover was ging Coenen niet over één nacht ijs. Hij bracht de minpunten van de werkwijze in het oude ziekenhuis in kaart, legde zijn oor te luister bij andere ziekenhuizen en ging vervolgens verbeteringen aanbrengen. Daarbij stond de patiëntvriendelijkheid centraal. ‘Het ging om vrijheid van eetmoment en vrijheid van eetplaats’, zo geeft hij aan. ‘Patiënten kunnen bij ons op de kamer eten, in de lounge op de afdeling of – betaald – in het restaurant. Tussen 10.30 en 18.30 uur kunnen ze eten wat ze maar willen. In het oude ziekenhuis was het standaard: om 17.00 uur warm eten.’

Drie maanden
Zijn inkopen doet het unithoofd bij het hoofdkantoor van supermarktketen Jan Linders in Nieuw Bergen. ‘We gebruiken maar 70 tot 80 producten per jaar’, vertelt Coenen. ‘Er is een heel specifiek en gevarieerd menu gemaakt, dat drie maanden hetzelfde blijft. Wat je vandaag eet, staat morgen weer op het menu. We kunnen dus alles hergebruiken. Veel ziekenhuizen durven dit niet over te nemen maar ik kan als enige ziekenhuis garanderen dat we 0 procent waste in de keuken hebben. We verstrekken bovendien wat we moeten geven, we verstrekken kleine, gewone of grote porties. Het eetmoment zit gewoon heel dicht bij het keuzemoment. Onze patiënten willen net zo eten als ze thuis zouden doen. Dus wij serveren geen hele moeilijke gerechten, maar gewoon eten wat ze lekker vinden.’
Door de gekozen werkwijze houdt het ziekenhuis bovendien de hoeveelheid afval in de hand. ‘Dat hebben we meegenomen in onze opzet. Elke liter afval kost 6 euro, aan voeding, afval en energie. Daarnaast hebben wij niet het probleem van te veel bestellen, te veel op voorraad, te veel bereiden, te veel portioneren en te veel keuze.’ Hij illustreert dat met een voorbeeld van de soepen op het menu. ‘Wij bieden elke dag keus uit vier soepen. Dat zijn de drie populairste soepen – kip, groente en tomaten – én een seizoenssoep. We hebben dus maar zeven soepen per jaar nodig. En we gooien dus geen soep weg.’ Na een uitgebreid proefproces, waarbij ondermeer leveranciers en eigen koks soep maakten, viel de keus uiteindelijk op de soep in zak van Unox. ‘Dat is de beste. En die smaakt net zoals thuis.’

Variatie
Wie geen zin heeft in soep, komt in Boxmeer ook niets te kort. ‘We bieden ook de keus uit drie andere voorgerechten, variërend van een verse meloencocktail tot carpaccio, zalmsalade of een pasteitje. De hoofdmaaltijden komen of van Huuskes of we bereiden ze zelf.’ Er is in het Maasziekenhuis dagelijks keus uit 8 soorten vlees, 8 soorten groente, 8 zetmeelproducten, 8 nagerechten, 4 diversen (zoals appelmoes), 4 soorten rauwkost en nog eens 5 samengestelde gerechten, zoals bami, macaroni of een kipschotel. Coenen: ‘Daar kan men elke dag uit kiezen, maar dus wél drie maanden lang. Er is dus variatie volop, we bieden luxe producten en er zijn bovendien veel dieetafleidingen mee mogelijk. We bieden dus 13 menu’s op een dag. Dat doet geen enkel ziekenhuis ons na.’ Dat wordt gewaardeerd, met prijzen in diverse verkiezingen maar bovenal met het waarderingscijfer 9+ van de patiënten.
De patiënten maken hun maaltijdkeuzes – waarbij ze ook nog eens kunnen kiezen uit een kleine, gewone of grote portie – via de bedside terminal. Dat kan tot 16 minuten voor het gewenste moment van consumptie. ‘Dat is de tijd die we nodig hebben om het te verwerken. De tijd kan in blokken van een half uur worden aangegeven. De bonnetjes komen pas kort voor dat moment in de keuken’, vertelt het unithoofd. ‘Daardoor kunnen keuzes nog worden veranderd maar kan er ook worden ingespeeld op het ontslag van een patiënt. We hebben dus geen reservemaaltijden nodig. Elk van de drie keukens doet zijn eigen bestellingen. Wel kan er bij elkaar worden geshopt. ‘De maaltijden worden keurig gepresenteerd: alles op porselein, de vla in bakjes, niet in plastic en de puree wordt bijvoorbeeld mooi opgespoten. Alles wordt op een dienblad persoonlijk weggebracht.’

Roomservice
Dat persoonlijke komt ook terug in de benadering van de patiënt. In het ziekenhuis zijn de schoonmakers en voedingsassistenten geclusterd. ‘Die doen elkaars taken’, legt Coenen uit. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om van roomservice gebruik te maken. ‘Daarvoor is een aparte knop op de terminal. Er is steeds een vast iemand gekoppeld aan de patiënt. Die maakt rond het bed schoon, helpt met de maaltijdkeuze en met alle zaken rondom eten en drinken.’ De open keukens op de afdelingen werken stimulerend voor de eetlust. ‘Je ziet dat mensen nieuwsgierig worden naar het eten. Vanuit die keukens wordt overigens ook koffie en wat lekkers verkocht, wat in de lounge kan worden genuttigd.’

De werkwijze in Boxmeer blijft zowel in binnen- als buitenland niet onopgemerkt. Coenen heeft al delegaties van heel wat belangstellende collega-ziekenhuizen over de vloer gehad. ‘Met name vanuit Duitsland lopen ze hier de deur plat, zelfs vanuit Berlijn. In Duitsland lopen ze op dit vlak tien jaar achter op ons. Daar wordt dit nu wel opgepakt. In België zit dan weer heel veel personeel in het traject, voor de controle met name. Maar dit hoef je helemaal niet te controleren.’ Hij is er volledig van overtuigd dat wat in het bescheiden Maasziekenhuis kan, ook in een veel groter ziekenhuis mogelijk moet zijn. ‘Je ziet al dat allerlei ziekenhuizen onderdelen van ons concept overnemen. Dat betekent: niet gek doen, maar gewoon, zoals de patiënt het graag wil hebben.’

Bron: Bezoekboxmeer.nl

Zorginstellingen uit Rijnmondgebied pakken voedselverspilling aan.<br>

Zorginstellingen uit Rijnmondgebied pakken voedselverspilling aan.

08-04-2014 | Zorginstellingen uit Rijnmondgebied pakken voedselverspilling aan Praktijkgericht programma van DCMR Milieudienst Rijnmond en stichting Diverzio voor zorginstellingen (cure en care) in het Rijnmondgebied: ‘Zorg met Smaak’

Voedselverspilling in Nederland: de cijfers
Patiënten, personeel en bezoekers in de Nederlandse zorg gebruiken meer dan een miljoen consumpties per dag. Onderzoek toont dat alleen al van de warme maaltijden in de Nederlandse ziekenhuizen tussen de 40 en 60% in de kliko gaat. Bij ouderenzorginstellingen ligt dit gemiddeld boven de 30%. Een voorzichtige inschatting: terugdringen hiervan kan alleen al voor de algemene ziekenhuizen jaarlijks ongeveer €17 miljoen opleveren. Bij instellingen voor ouderenzorg en welzijn nog eens zo’n €200 miljoen.

Verspilling terugbrengen, kosten besparen
DCMR Milieudienst Rijnmond en stichting Diverzio werken samen om zorginstellingen in het Rijnmondgebied te faciliteren om de voedselverspilling terug te dringen. DCMR Milieudienst Rijnmond heeft eerder succesvolle energiemasterclasses voor ziekenhuizen georganiseerd. Diverzio geldt als koploper in Nederland op het gebied van voedselverspillingsreductie en heeft de afgelopen jaren laten zien dat verduurzaming van de maaltijdvoorziening in de zorg voor iedereen winst oplevert.

DCMR en Diverzio hebben samen een aanpak ontwikkeld om door kennisverspreiding en kennisuitwisseling de zorginstellingen in het Rijnmondgebied concreet stappen te laten zetten om hun verspilling terug te dringen. 15 zorglocaties (cure en care) in het Rijnmondgebied worden uitgenodigd voor een gezamenlijk ontwikkeltraject, genaamd ´Zorg met smaak’. Het doel is om de voedselverspilling met minimaal 10% te verminderen.

Start Masterclass reductie voedselverspilling
In de Masterclass, bestaande uit drie intensieve bijeenkomsten, delen de deelnemers in opgebouwde kennis over verspilling en brengen ze hun praktijk van alledag in. Welke maatregelen hebben ze zelf al genomen, wat heeft het opgeleverd, welke knelpunten zijn naar boven gekomen? Het resultaat is dat de deelnemende instelling de basis heeft gelegd voor een op maat gemaakt verbeterplan voor reductie van voedselverspilling, waar de instelling concreet mee aan de slag kan.

De masterclass is bedoeld voor managers facilitair, managers voeding en managers keuken. De eerste bijeenkomst zal in juni georganiseerd worden. In verband met het beperkt aantal deelnemersplaatsen is vooraf aanmelden verplicht.

Pilotinstelling
Voor één zorginstelling gaan DCMR en Diverzio vervolgens het gehele voedselverspillingstraject uitvoeren. Voor de andere instellingen houdt het hier niet op, want zij kunnen de ontwikkelingen stap voor stap volgen. Om hier zelf weer van te leren en het in de praktijk te brengen. De resultaten van de Masterclass worden samengevoegd met een traject voor academische ziekenhuizen, leidend tot een landelijke campagne om de zorgsector in Nederland te faciliteren om voedselverspilling te verminderen.

Voor meer informatie, lees hier verder: www.dcmr.nl en www.diverzio.nl

‘Duurzaam Gezond’-project vermindert voedselverspilling in instellingen.

‘Duurzaam Gezond’-project vermindert voedselverspilling in instellingen.

30-03-2015 | Het project ‘Duurzaam Gezond’ van stichting Landwaard over het tegengaan van voedselverspilling en het afsluitende seminar hiervan eind januari in het Radboudumc waren een groot succes. Insula Dei Huize Kohlmann was een van de deelnemende instellingen en stond samen met Landwaard op de cover van een recent nummer van vakblad Food Hospitality. Uit Wagenings onderzoek is gebleken dat er gemiddeld 30 tot 50 procent voedselverspilling in ziekenhuizen is. Reden voor Landwaard om het project ‘Duurzaam Gezond’ op te zetten, waarin anderhalf jaar onderzoek werd gedaan naar maaltijdvoorziening en de organisatie daarvan bij Nederlandse en Duitse instellingen.

Yuska Teunissen, manager sector facilitair van Insula Dei Huize Kohlmann zegt in Food Hospitality: “(…) Ons doel was om de duurzame kwaliteit te verhogen en de totale kosten terug te dringen.” Dat is gelukt: na het doorvoeren van een aantal verbeteringen scoorde Insula Dei bij de tweede meting 9% minder voedselverspilling. En er is nog meer besparing mogelijk volgens Yuska. Wim Combé, hoofd voeding & techniek, is tevreden over de veranderde houding van het keukenteam. In het vakblad zegt hij: “De medewerkers van de afwaskeuken laten de koks nu zien wat er terugkomt. Iedereen is er bewust mee bezig.”

Bron: Insula Dei
Afbeelding: Cover Food Hospitality

Voedselverspilling bij ziekenhuizen en zorginstellingen.

Voedselverspilling bij ziekenhuizen en zorginstellingen.

16-03-2015 | Een vermindering van de voedselverspilling staat bij veel ziekenhuizen en zorginstellingen hoog op de agenda, omdat jaarlijks ongeveer 40 procent van wat is ingekocht in de vuilnisbak belandt. Dit is niet alleen zonde en onnodig, maar ook erg kostbaar. Gebaseerd op onderzoek bij drie ziekenhuizen is berekend dat ziekenhuizen op jaarbasis 6 tot 10 miljoen euro kunnen besparen. Omgerekend is dit €50.000 à €150.000 per ziekenhuis (afhankelijk van het type en de omvang van de zorginstelling).

Een vermindering van voedselverspilling begint met het goed in kaart brengen van de huidige situatie. Hoe worden de maaltijden bereid? Hoeveel maaltijden zijn er nodig? Hoe groot zijn de porties? Wanneer er een duidelijk beeld is van de huidige situatie kunnen er aanpassingen worden gemaakt.

Een drietal ziekenhuizen heeft onder begeleiding van Wageningen UR Food & Biobased research de voedselverspilling in hun ziekenhuis onderzocht en de resultaten vertaald naar praktische aanbevelingen waarbij een kwart minder voedselverspilling gerealiseerd kan worden.

Downloads
13CAM000_reportage_4 pag.pdf

Verpleeghuizen gooien de helft van de maaltijden weg.

Verpleeghuizen gooien de helft van de maaltijden weg.

06-03-2015 | Van de 5,3 miljard euro die de overheid ieder jaar uitgeeft aan verpleeghuiszorg in instellingen, wordt door verpleeghuizen ruim 1 miljard verspild. Zo belandt de helft van de maaltijden in de prullenbak.

Dit blijkt uit onderzoek van het MAX-programma ‘Tijd voor Meldpunt!’ De bevindingen zijn voor Max-directeur Jan Slagter reden om een eigen verpleeghuis te openen in Zoetermeer. Dat schrijft Stichting Diverzio op zijn website. In 2016 moeten de deuren opengaan. “Ik wil bewijzen dat goede verpleeghuiszorg wel degelijk mogelijk is in Nederland, met het geld dat de overheid hiervoor beschikbaar stelt”, aldus Jan Slagter.

Vuilnisbak
Een van de grootste kostenposten is de warme maaltijd. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de warme maaltijden aan het einde van de dag in de vuilnisbak verdwijnt. “Elke dag weer verdwijnen tienduizenden warme maaltijden in de vuilnisbak”, aldus Koen Nouws Keij, directeur van Stichting Diverzio. “Als de zorg kiest voor kwaliteitseten, dan gaan de bordjes leeg en worden mensen gezonder en gelukkiger. Er is jaarlijks een slordige 200 miljoen euro te winnen.”

​Bron: Out Of Home Shops

Acht UMC’s werken samen aan de reductie van voedselverspilling

Acht UMC’s werken samen aan de reductie van voedselverspilling

21-01-2015 | De acht Universitaire Medische Centra in Nederland werken in een zogenaamd doorbraakproject samen om de voedselverspilling in elk van de ziekenhuizen te reduceren.

Om van elkaar te leren en het proces te versnellen is er op 15 januari een workshop georganiseerd in het UMC Utrecht waar ca. 40 deelnemers van de verschillende UMC’s, vanuit de bedrijfsbureaus, keukens, restaurants, banqueting en de voedingsassistenten een dag intensief met elkaar hebben gewerkt en veel van elkaar hebben geleerd. Er werden concrete en tastbare oplossingen uitgewerkt voor thema’s als bewustwording, gedragsverandering, quick wins, communicatie en transparantie. Ook is overeengekomen de besparingen door reductie van verspilling terug te investeren in bijvoorbeeld de kwaliteit van voeding, specifieke aanpak per doelgroep of bijvoorbeeld de behandeling van ondervoeding.

Voedselverspilling in ziekenhuizen is vaak hoog en de UMC’s hebben samen besloten dit probleem aan te gaan pakken. De algemene doelstelling van de rijksoverheid is om voedselverspilling in 2015 met 20% te hebben verlaagd. Diverse UMC’s zitten al op koers om dit percentage verbetering dit jaar te behalen. Inmiddels is in bijna elk UMC een nulmeting verricht en wordt er individueel gewerkt aan verbeterplannen.

Dit doorbraakproject wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken. Projectpartners zijn ConsumerView en Wageningen UR Food & Biobased Research. Later dit jaar zullen de resultaten en ontwikkelde tools met behulp van een communicatie campagne worden uitgezet naar de gehele sector. Daarbij worden ook de resultaten meegenomen vanuit een overeenkomstig traject in de regio Rijnmond, door DCMRMilieudienst Rijnmond en Stichting Diverzio. Het UMC Utrecht is overkoepelend penvoerder.

Bron: persbericht

‘Veel ziekenhuizen kunnen 30% minder voedsel verspillen’

‘Veel ziekenhuizen kunnen 30% minder voedsel verspillen’

05-01-2015 | Dagelijks wordt 180-200 gram voedsel per patiënt weggegooid in veel ziekenhuizen. Dat kost niet alleen geld, maar is ook slecht voor het milieu. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Wageningen UR Food & Biobased Research pleiten samen voor het terugdringen van voedselverspilling. Dr.ir. Han Soethoudt van Food & Biobased Research adviseert ziekenhuizen daarbij.

Hoe weet u zo precies hoeveel voedsel er in ziekenhuizen wordt verspild?
‘De afgelopen 4 à 5 jaar hebben we voedselverspilling onderzocht in zo’n 10 tot 15 ziekenhuizen. Om voedselverspilling in kaart te brengen, hebben we een methodiek ontwikkeld. Samen met het ziekenhuis kijken onderzoekers waar in het proces het meeste voedsel wordt weggegooid, zodat de ziekenhuizen gerichte maatregelen kunnen nemen om besparingen te realiseren.’

En waar zit het grootste probleem?
‘Van de circa 350.000 patiëntenmaaltijden per dag belandt circa 40% in de vuilnisbak. Vooral de warme maaltijd zorgt voor veel verspilling. Naar schatting heeft 70% van de ziekenhuizen een traditionele keuken, waarbij patiënten vaak de avond ervoor al moeten doorgeven wat en hoeveel ze willen eten. Maar dat is lastig inschatten voor patiënten, vooral op bepaalde afdelingen zoals oncologie en chirurgie. Het bord wordt de dag erna niet leeggegeten, en deze etensresten zijn goed voor zo’n 40% van de verspilling.’

En de overige 60%?
‘Nog eens 40% van de verspilling vindt plaats bij het portioneren. Als alle porties in de keuken zijn uitgedeeld, blijkt er nog eten in de pan over. Dat komt omdat koks liever teveel dan te weinig koken. De laatste 20% van de verspilling bestaat uit onaangeroerde maaltijden die retour komen. Het aantal patiënten op een afdeling is heel dynamisch. Sommige patiënten die de avond tevoren een maaltijd hebben besteld, blijken de dag erna al naar huis. Bovendien bestelt de verpleging vaak wat extra maaltijden omdat er een dag later misschien nieuwe patiënten zijn.’

Hoe is de verspilling terug te dringen?
‘Veel winst is te behalen door het beslismoment van de patiënt dichter bij de maaltijd te brengen. Nieuwe voedingsconcepten in ziekenhuizen maken daarom vaak gebruik van het “roomservice concept”, waarbij de patiënt aan het bed of op een zelf gekozen moment beslist wat en hoeveel hij of zij eten wil.’

Wat is het resultaat van deze nieuwe voedingsconcepten?
‘We hebben de voedselverspilling van roomserviceconcepten onderzocht voor en na de introductie. En dan blijken deze concepten gepaard te gaan met zo’n 30% minder voedselverspilling. Door het terugdringen van de verspilling worden weliswaar kosten bespaard, maar de kosten van het nieuwe concept zijn ook anders dan voorheen.’

Hoe zit het eigenlijk met andere zorginstellingen? ‘Opvallend genoeg is daar veel minder over bekend; er is weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Er zijn wel diverse kleine, lokale initiatieven en metingen, maar slechts één uitgebreide studie bij een verzorgingshuis met een traditionele keuken. Daar blijkt veel minder voedselverspilling op te treden. Slechts zo’n 10% van de bereide warme maaltijd belandt in de prullenbak. Een stuk lager dan de circa 25% in ziekenhuizen.’

Heeft u een verklaring voor de lagere verspilling in verzorgingshuizen?
‘Eigenlijk is het heel logisch. Een verzorgingshuis heeft een stabiel aantal mensen en het zijn ook langere tijd dezelfde mensen. Een kok weet op een gegeven moment wel hoeveel ze eten. In een ziekenhuis is het aantal patiënten veel dynamischer en zijn het telkens andere mensen, waardoor de benodigde hoeveelheid voedsel lastiger is in te schatten. Het voordeel van een zorginstelling is dan ook dat er meer gedaan kan worden met betrekking tot de relatie tussen eten en gezondheid. De bewoners zijn er immers voor een langere termijn.

’Krijgt voedselverspilling voldoende aandacht?
‘De aandacht voor voedselverspilling is groot, zeker sinds de Europese Unie het jaar 2014 heeft uitgeroepen tot ‘The year against food waste’. Dit soort initiatieven zorgen ook voor bewustwording bij consumenten. En dat is hard nodig, want de consument is de grootste voedselverspiller.’

Bron: Nieuws voor dietisten

Gelre ziekenhuizen vergroten gastvrijheid en gaan verspilling tegen.<br>

Gelre ziekenhuizen vergroten gastvrijheid en gaan verspilling tegen.

22-12-2014 | Alle verpleegafdelingen van Gelre ziekenhuizen serveren sinds deze maand warme maaltijden met meer keuze voor de patiënt. Gelre ziekenhuizen wil met deze service de gastvrijheid vergroten, maar ook kosten besparen, door het verspillen van eten te verminderen.

Patiënten van de ziekenhuizen ontvangen een menukaart waarop 16 verschillende gerechten staan waaruit zij kunnen kiezen. Deze menukaart is afgestemd op het dieet van de patiënt. Sommige patiënten mogen bijvoorbeeld enkel vloeibaar eten, of hebben een natriumbeperkt dieet. Voorheen had de patiënt keuze uit één maaltijd met verschillende componenten.

Gelre ziekenhuizen ziet de extra service niet alleen als manier om de gastvrijheid te vergroten . Cora den Ouden, plaatsvervangend manager afdeling Hotel: “Zoals veel ziekenhuizen heeft ook Gelre momenteel een voedselverspilling van ongeveer 35%. Met de nieuwe maaltijdvoorziening denken we de voedselverspilling terug te kunnen dringen naar minder dan 5%. Dat is een aanzienlijke kostenbesparing”.

Iedere dag kunnen patiënten tot 15.00 uur hun bestelling doorgeven aan de roomservicemedewerker of voedingsassistent. Deze komt met de ipad aan bed om de bestelling te noteren. Twee verpleegafdelingen werken al enkele weken met de nieuwe maaltijdvoorziening . De patiënten reageren erg enthousiast op de nieuwe maaltijden. Zo vertelt een patiënt: “De maaltijden zijn lekker en bieden veel keuze. Ik kon bijvoorbeeld niet alleen een stamppot kiezen, maar ook een Indische rijsttafel of witvis in currysaus met kouseband en rijst.”

Bron: Floodclicks

Meer aandacht voor voedselverspilling in de zorg...

Meer aandacht voor voedselverspilling in de zorg...

29-9-2014 | Voedselverspilling staat steeds vaker hoog op de agenda van ziekenhuizen en zorginstellingen. “Eten weggooien is zonde, van het voedsel én van het geld.”

Dit blijkt uit onderzoek onder leden van Het Nederlands Kokspanel voor de rubriek ‘Koksvisie’ in Food Hospitality. De vraagstelling luidde ‘Welke prioriteit heeft het onderwerp voedselverspilling in de keuken van de instelling waar u werkt?’.

In totaal namen 127 eindverantwoordelijken (voor de maaltijd) deel aan het onderzoek en de helft van deze groep geeft aan het onderwerp ‘voedselverspilling’ hoog op de agenda te hebben staan. Van de doelgroep is 43% wat voorzichtiger in zijn/haar uitspraak en zegt regelmatig aandacht te hebben voor het onderwerp.

​Met name verpleeghuizen en in mindere mate ziekenhuizen claimen voedselverspilling aan te pakken. Binnen deze zorginstellingen lijkt elke keuken oog te hebben voor het maatschappelijke actuele onderwerp. Binnen verzorgingshuizen ligt het beeld iets genuanceerder, hier komt het wat vaker voor dat er geen aandacht is voor voedselverspilling. Er is zelfs een enkeling die aangeeft helemaal geen aandacht aan het onderwerp te besteden.

Bron: Food Hospitality

‘Samenwerken noodzakelijk om 40% voedselverspilling zorginstelling te verminderen'

‘Samenwerken noodzakelijk om 40% voedselverspilling zorginstelling te verminderen'

25-08-2014 | De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Wageningen UR Food & Biobased Research gaan samenwerken om aandacht te vragen voor het verminderen van voedselafval. Uit eerder onderzoek van Food & Biobased Research blijkt namelijk dat van de 350.000 dagelijkse warme maaltijden in zorginstellingen, gemiddeld 40 procent wordt weggegooid.

De NVZ ziet in Food & Biobased Research een kennispartner die haar leden kan helpen bij het terugdringen van voedselverspilling. Joost Snels, onderzoeker bij Food & Biobased Research: “Door minder voedsel weg te gooien, kunnen ziekenhuizen besparingen realiseren. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat kunnen zij bijvoorbeeld gebruiken om te investeren in kwalitatief nog betere maaltijden.”

Voedselverspilling in kaart
Om voedselverspilling in kaart te brengen, heeft Food & Biobased Research een methodiek ontwikkeld. Samen met het ziekenhuis kijken de onderzoekers waar in het proces het meeste voedsel wordt weggegooid, zodat de ziekenhuizen gerichte maatregelen kunnen nemen om besparingen te realiseren.

Voedselafval
Verschillende ziekenhuizen hebben de methodiek al succesvol gebruikt. Zo hebben Rijnland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei onder andere aan kunnen tonen dat zij met nieuwe maaltijdconcepten minder eten zijn gaan weggooien en hun patiënten tevredener weten te stellen. NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy: “Dit initiatief past goed bij de doelmatigheids- en duurzaamheiddoelstelling van ziekenhuizen. Bovendien zorgt het voor meer tevreden patiënten en draagt het bij aan betere zorg.” Lees ook ‘Helpen stickers tegen voedselverspilling?

Bron: zorginstellingen.nl

Zorg gooit voor honderden miljoenen eten weg.

Zorg gooit voor honderden miljoenen eten weg.

30-05-2014 | Bij zorgorganisaties wordt gemiddeld tussen dertig en veertig procent van het voedsel verspild. Het gaat om miljoenen kilo’s aan maaltijden per jaar. Stichting Diverzio heeft een methode ontwikkeld om deze verspilling fors terug te dringen.

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit gaan uit van een verspillingpercentage van veertig procent bij instellingen. Omgerekend verdwijnen er via de achterdeuren van de Nederlandse zorginstellingen dus miljoenen kilo’s in de kliko. Omgerekend mikt de Nederlandse zorg zo ieder jaar minimaal 220 miljoen euro in de afvalbak. ‘Als minister Schippers van VWS de zorg morgen voor 200 miljoen euro zou korten, zou er een storm van protest opsteken. Over de honderden miljoenen aan weggegooid eten blijft het een stuk stiller’, zegt Koen Nouws Keij in het deze week verschenen juninummer van Zorgvisie.

Instellingen
Nouws Keij is een van de bestuurders van Diverzio, een stichting die zich richt op duurzame bereiding van voeding in zorginstellingen. Diverzio heeft een methode ontwikkeld om verspilling van voedsel fors terug te dringen. ‘Onze eigen praktijkonderzoeken wijzen uit dat de voedselverspilling van zorgorganisaties gemiddeld dertig procent of meer bedraagt. Dat is ongelooflijk veel, zeker wanneer je bedenkt dat er alleen al zo’n honderd algemene ziekenhuizen zijn en daarnaast nog eens duizend instellingen voor ouderen.’

Meten
De methode van Diverzio om verspilling met vele procenten terug te dringen is gebaseerd op meten. Nouw Keij vertelt in Zorgvisie hoe hij aan de and van metingen, observaties en gesprekken besparende oplossingen kan ontwikkelen. ‘Dat kan personeel anders inzetten bijvoorbeeld, met als doel dat ze meer plezier krijgen in hun werk. Simpelweg kleinere porties serveren, kan ook al veel schelen. Of denk aan de menukaart opschonen.’ (Stef van Delft)

​Bron: ZorgVisie

Minder voedselverspilling in ziekenhuis door maaltijden op maat.

Minder voedselverspilling in ziekenhuis door maaltijden op maat.

15-05-2014 | Door patiënten zelf te laten bepalen wat, hoeveel en hoe vaak per dag ze eten, kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen ervoor zorgen dat er zo’n 33 procent minder voedsel in de vuilnisbak belandt. Met een maaltijdservice op maat kan de verspilling van voedsel en geld worden tegengegaan. ‘Als je kijkt naar alle Nederlandse ziekenhuizen, kan dat miljoenen opleveren.’ Dat zegt onderzoeker Joost Snels van de Wageningen UR in Trouw.

Er gaat nogal wat voedsel om in de zorg. Patiënten, personeel en bezoekers nuttigen samen meer dan een miljoen consumpties per dag. Niet al het ingekochte voedsel gaat op. Onderzoek van de Wageningen UR (University & Research) toont aan dat alleen al van de warme maaltijden in de ziekenhuizen 40 tot 60 procent in de kliko verdwijnt. Bij ouderenzorginstellingen is dat gemiddeld ruim 30 procent. Het terugdringen van voedselverspilling zou de algemene ziekenhuizen jaarlijks ongeveer 17 miljoen euro kunnen opleveren. Bij verzorgings- en verpleeghuizen valt nog meer winst te boeken, zij kunnen zo’n 200 miljoen euro besparen.

In het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede wordt sinds 2012 gewerkt met het voedingsconcept At Your Request waarbij patiënten zelf hun maaltijd bestellen. ‘Het idee is dat de patiënt net als thuis iets te eten bestelt wanneer hij of zij trek heeft, en niet wanneer het ziekenhuis het daar tijd voor vindt’, zegt Angelique Honderdors, hoofd hoteldienst bij de Gelderse Vallei. In vergelijking met het oude systeem, waarin het avondeten een dag van te voren werd besteld en klaargemaakt, worden veel borden nu wèl leeggegeten.

De verspilling van voedsel in ziekenhuizen staat nog niet heel hoog op de agenda. Onderzoeker Snels vindt dat zorginstellingen er best harder aan mogen trekken om de verspilling te stoppen. ‘Afgezien van de miljoenen die je daarmee kunt besparen, vind ik het niet kunnen dat er zoveel eten in de vuilnisbak verdwijnt, terwijl de voedselbanken tegelijkertijd moeite hebben om aan de vraag te voldoen.’ Het is niet zozeer onwil, maar gebrek aan kennis, weet hij. ‘De meeste instellingen die wij benaderen zeggen in eerste instantie ‘wij gooien niets weg’. Maar als je dan doorvraagt en met het keuken- en spoelkeukenpersoneel praat, dan blijkt het toch anders te liggen.’

​Bron: © Nationale Zorggids

UMC Utrecht zet vol in op duurzaamheid

UMC Utrecht zet vol in op duurzaamheid

Voeding belangrijke drager in transitie van ziektezorg naar gezondheidszorg

In het maatschappelijke debat gaat het vaak over de hoge kosten in de gezondheidszorg. Ze dreigen zelfs onhoudbaar te worden. Het UMC Utrecht heeft de ambitie een belangrijke rol te spelen in de transitie van ziektezorg naar gezondheidszorg en werkt aan duurzame oplossingen die toekomstbestendig zijn. Gezonde en duurzame voeding neemt hier een belangrijke plaats bij in.

Tekst: Maurice de Jong

MVO Nederland noemt UMC Utrecht één van de acht voorlopers als het gaat om duurzaamheid in de zorg (zie ook kader). Consultant Voeding van UMC Utrechts facilitair bedrijf Leonie Braskamp vertelt hier in het ruime restaurant van het ziekenhuis graag wat meer over. “In het UMC Utrecht staat duurzaamheid al langere tijd op de strategische agenda, waarbij de scope geleidelijk verbreed is van milieu naar people, planet, profit (MVO).

In het voorjaar van 2013 stelde de raad van bestuur het Startdocument Duurzaamheid vast. Hierin spraken we de ambitie uit om in 2020 een leidende rol te spelen in de transitie van ziektezorg naar gezondheidszorg en werden vijf duurzaamheidthema’s benoemd. Binnen al deze thema’s speelt voeding een rol.”

LEONIE BRASKAMP (RECHTS, UMC UTRECHT) EN GUIDO MEIJER (CONSUMERVIEW) GEVEN VORM AAN DE BENOEMDE DUURZAAMHEIDSTHEMA’S BIJ UMC UTRECHT.


Op de website van het No Waste Network kunt u het volledige artikel lezen

Bron: Food Hospitality