• Erasmus MC Rotterdam

  Leerzaam, verbindend, confronterend, maar vooral bewustwording van onze eigen rol ten aanzien van voedselverspilling. Niet alleen voor ons als aanbieder van voeding, maar ook voor medewerkers op de afdelingen. Er ontstaat een prettige, verbindende interactie.

  Jan Flach, Coördinator Voeding, Joop de Zoete, Unithoofd Voeding

 • UMC St. Radboud Nijmegen

  Het traject heeft in anderhalf jaar geleid tot een reductie van 13% in de verspilling. Door onze systematiek was die al niet zo hoog. De effectmeting geeft weer nieuwe verbeterpunten, waarmee we in “Samen de spil” actief verder gaan! Er ligt geld in de kiepelton, voorkom dat en besteed het bespaarde geld aan betere producten met een hogere voedingswaarde.

  Jaap Buis en Angelique Stokkermans, Operationeel Manager Voeding F B

 • UMC Utrecht (1)

  Na de eerste 0-meting is in de eerste fase al een reductie van 20% gerealiseerd. Inmiddels hebben we een gestructureerd, continu verbetertraject met KPI’s per afdeling en jaarlijks een grote effectmeting.

  Leonie Braskamp, consultant voeding

 • UMC Utrecht (2)

  We zijn ons bewust geworden van de grote hoeveelheid voedsel die wordt weggegooid. Daar hadden we geen weet van gehad als we de meting niet hadden verricht. Door dit traject is tevens een gezamenlijk doel binnen de acht UMC’s ontstaan en deze verbinding levert veel energie op!

  Jan de Bruin, Manager Cluster Voeding

 • UMC Groningen

  Teamleiders en medewerkers zijn bewust geworden van de mate van verspilling. Verspilling wordt nu wekelijks in het teamleidersoverleg besproken en er worden interventies uitgezet. Daarnaast weten we door een betrouwbare meetmethode waar in het proces nog ‘winst’ is te behalen en hebben we wekelijks een jaarprognose cijfer.

  Trudi van Kampen, Hoofd Integrale Voedingszorg