DCMR

Verlagen van milieubelasting en veiligheid 

De DCMR Milieudienst Rijnmond levert met inzet van wettelijke instrumenten en vanuit zijn specifieke deskundigheid een bijdrage aan het verlagen van de milieubelasting van bedrijven en aan het verhogen van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten.

​De DCMR werkt vanuit zijn expertise ook actief aan de integratie van milieuaspecten in andere beleidsterreinen en aan milieu en veiligheid gerelateerde maatschappelijke vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen.

Campagne Zorg met Smaak!
Samen werken aan de reductie van voedselverspilling. Dat was het doel van het programma dat de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) samen met kennispartner Diverzio hebben ontwikkeld om ziekenhuizen en zorginstellingen in het Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee praktisch te ondersteunen om hun verspilling terug te dringen. Je leest er hier meer over.

Meer informatie is te vinden om onze website www.dcmr.nl