De beste zorg, voor nu en in de toekomst

Door naar u te luisteren beseft het UMC Utrecht waar werkelijk behoefte aan is. Onze uitdaging zit in het verleggen van de grens tussen gezond en ziek; op een duurzame wijze bijdragen aan een gezonde samenleving.

Vanuit deze ambitie zijn dit project en deze campagne vormgegeven; een maatschappelijk probleem ‘voedselverspilling’ een gezicht geven. Niet door het probleem te maskeren maar juist door het te laten zien. Niet alleen aan onze eigen organisatie maar ook aan de maatschappij.
 
De ambitie is om bewustwording en activatie te creëren binnen de zorgsector. Zo’n effect kan alleen behaald worden door inzet van veel verschillende partijen, met ieder hun eigen aandachtsgebied, expertise en rol.
 
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken.
 
Heel veel dank voor jullie inzet.
Samen zijn wij de spil in voedselverspilling!

UMC Utrecht 
L. Braskamp ondersteund door G. Meijer van ConsumerView