Wageningen UR Food & Biobased Research

Duurzame innovatie in gezond voedsel, versketens en biobased producten door toegepast onderzoek.

Wageningen UR Food & Biobased Research ontwikkelt kennis en technologieën die bedrijven, overheden en andere onderzoeksorganisaties helpen bij het vinden van innovatieve oplossingen voor een gezondere, duurzame en welvarende wereld. Samen met onze klanten ontwikkelen we gezond en smakelijk voedsel, duurzame voedselketens, en ‘groene’ alternatieven voor producten die nu uit schaarse fossiele brandstoffen worden geproduceerd. Dit doen we vanuit onze kennis over de gehele keten, van grondstof tot verwerking en eindproduct.
 
Food & Biobased Research is onderdeel van Wageningen UR (University & Research centre) met de missie ‘to explore the potential of nature to improve the quality of life’. Onze onderzoekers hebben direct toegang tot de laatste wetenschappelijke inzichten en weten wat er technologisch allemaal kan. We leggen slimme verbindingen tussen diverse vakgebieden. We onderzoeken en ontwikkelen in alle stadia: van lab- tot pilot-schaal, van eerste idee tot productieproces en daadwerkelijke producten van onze klanten. En om onze belofte waar te maken, zorgen wij er voor dat de oplossingen die wij aandragen in de praktijk toepasbaar zijn.
 
Als onderzoeksorganisatie richten wij ons op 9 onderzoeksprogramma’s waarbinnen het verminderen van voedselverspilling een belangrijk en ‘doorsnijdend’ onderwerp is.

Voor meer informatie met betrekking tot Wageningen UR Food & Biobased Research en voedselverspilling in de zorg kunt u terecht op onze website.