Besparingen herinvesteren in kwaliteit

Voedselverspilling is een groot probleem in Nederland, jaarlijks worden grote hoeveelheden voedsel onnodig weggegooid, zo ook bij zorginstellingen.

Gebaseerd op eerder onderzoek in ziekenhuizen is becijferd dat per instelling jaarlijks € 50.000 tot € 150.000 kan worden bespaard. 

Het aanpakken van voedselverspilling levert allereerst een kostenreductie op. Het bespaarde geld kan geïnvesteerd worden in kwaliteitsverbetering en in nieuwe voedingsconcepten. Hiermee kan beter worden ingespeeld op de behoeften en wensen van de patiënten en bewoners. Ook de behandeling van ondervoeding is een investering met een hoog rendement.

De acht UMC’s en een 15-tal cure and care instellingen in het Rijnmondgebied
hebben het afgelopen jaar intensief samengewerkt aan de reductie van voedselverspilling. Dit heeft geleid tot bewustwording van de grootte van dit probleem. Gebleken is dat 20 tot 30% reductie gedurende een eerste jaar haalbaar is voor veel van de instellingen. De verwachting is dat ook de komende jaren nog veel winst wordt geboekt.​