Algemene tips

Nothing GREAT was ever achieved without enthusiasm. - Emersom

1) Stel vast welk voedingsconcept / maaltijdconcept je gebruikt (zie ook de infographic op deze website). Waar (locatie) gebeurt wat (proces) en op welk tijdstip (tijdstip)?

2) Stel vast waar mogelijk verspilling zal optreden binnen het gebruikte concept. De verspilling kan op verschillende plekken in de organisatie plaatsvinden. De hoofdstromen lopen via de ‘patiënten/bewoners’ en via de keuken. Bekend is dat vooral bij het vooraf portioneren en vanuit de afdelingen met patiënten (inclusief onaangeroerde maaltijden) eten verspild wordt.

3) Meten is weten.

4) Van meten naar verbeteren

5) De manier waarop opties worden aangeboden aan de patiënt beïnvloedt wat en hoe mensen kiezen.

6) Tevredenheid en consumptiegedrag kan worden beïnvloed door dit keuzeproces

7) Inzicht in het keuzeproces kan gebruikt worden om keuzes te verbeteren en voedselverspilling te verminderen

8) Hoewel mensen denken dat ze veel keuze opties prettig vinden, bemoeilijkt het hebben van veel opties het keuzeproces waardoor men uiteindelijk minder tevreden is met de beslissing

Het verschil tussen kiezen en consumeren

Ook bij het keuze moment is een belangrijke parameter bij voedselverpilling. Hoe dichter keuze (wat, hoeveel) en consumptie bij elkaar liggen, hoe beter dit te sturen is.

1)    Hoe verder het keuze moment van het moment van consumeren verwijderd is, hoe moeilijker het is om de juiste keuze te maken. Je hebt vaak ’s avonds ergens anders trek in dan je 's morgens, of de dag ervoor dacht.

2)    Vaak is er sprake van overschatting van verzadigheidsgevoel.

3)    Voor zieke mensen is het moeilijk om in te schatten hoe men zich later op de dag zal voelen.

Oplossingen in het proces

1) De menucyclus inkorten kan helpen om verspilling te voorkomen.

2) Menu’s meer afstemmen op behoefte doelgroep (onderzoek, meten).

3) Reserve maaltijden tot een minimum beperken (bijvoorbeeld door op 1  centraal punt een beperkt aantal reserve maaltijden te hebben, of door uit te ruilen tussen afdelingen). 

Bewuster portioneren

1) Wist u dat?
Er is grotere kans dat mensen tevreden zijn over hun keuze wanneer de tijd tussen keuzemoment en consumptie zo kort mogelijk is, omdat mensen hun voorkeuren niet zo goed kunnen inschatten? Zeker v.w.b. portiegroottes is hier veel winst te behalen.

2) Portiegrootte
•    Een grotere portie kan leiden tot overconsumptie of voedselverspilling
•    Kleinere borden (of borden met een kleinere spiegel) leiden tot minder
​       verspilling. 
•    Mensen zijn vaak onbewust van het feit dat ze minder opscheppen, maar ook dat ze minder eten van kleinere borden.

3) De hoeveelheid die wordt geserveerd en geconsumeerd kan worden beïnvloed door een afwijkende perceptie van de grootte van het bord.

Bewuster serveren

1) Nudging: Als keuze – architect kunt u beslissingen beïnvloeden door mensen een ‘duwtje’ te geven in een bepaalde richting zonder ze te limiteren in hun keuzevrijheid

Download
Contact